SÖYLEŞİ

Axa Sigorta Satış Ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan: Axa Sigorta, hayatın her anında çözüm ortağı olmayı hedefliyor

Sigorta sektörü, pandemiden doğal afetlere ve teknolojideki değişime kadar yoğun bir gündeme sahip. Hem bu gündemi hem de son dönemde müşterileri için birbirinden avantajlı uygulamayı hayata geçiren Axa Sigorta’nın kurumsal gündemini değerlendirmek üzere şirketin satış ve pazarlama başkanı Firuzan İşcan’a sorularımızı yönelttik. Bir yandan müşterileri için benzersiz ürünler geliştirmeye odaklandıklarını aktaran İşcan, diğer taraftan da küresel düzeyde etki yaratan projelerde yer aldıklarını dile getirdi.

Öncelikle sektörel görünüm hakkın­da genel bilgilerle başlamak gerekirse; ülkemizde sigorta sektörünün ulaştığı noktayı rakamsal veriler eşliğinde özet­ler misiniz?

Sigorta sektörü pandemi ve doğal afet­lerle tanımlanan zorlu bir yılı geride bırakarak elde ettiği reel yüzde 1-2 ora­nında bir büyüme ile yeni yıla başladı. 2021 yılsonunda sigorta sektörü olarak yüzde 18-19 oranında bir büyüme ön­görüyoruz fakat enflasyonu da hesaba kattığımızda reel büyümenin sınırlı kal­ması mümkün gözüküyor. TSB verile­rine göre sektör yılın ilk 7 ayında prim üretimini önceki seneye göre yüzde 15,6 oranında arttırarak hayat dışında 45.6 milyar lira, hayat tarafında ise 9.1 milyar lira olmak üzere toplam 54 mil­yar 760 milyon liralık bir prim üretimi gerçekleştirdi. Bununla birlikte bu sene deneyimlediğimiz doğal afetler hasar ödemelerini dikkat çekici hale getirdi. Türkiye’de yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinin ardından sektörün be­lirlemiş olduğu toplam hasar tutarı 150 milyon liraya yaklaştı.

AXA Sigorta’nın ülkemizdeki gelişim sürecine baktığımızda Cumhuriyet ile paralel bir tarihten bahsedebiliriz. Gü­nümüzde AXA Sigorta’nın toplam faa­liyetler bakımından sektörde üstlendiği misyonu ve pazardaki konumunu de­ğerlendirir misiniz?

AXA Sigorta olarak Türkiye’de sigorta sektörünün en köklü paydaşlarından biriyiz. Aynı zamanda 57 ülkede 104 milyon müşteriye hizmet veren AXA Grubu’nun bir parçasıyız. Dolayısıyla 129 yıllık tarihimizden gelen güçlü bir miras ve global bir şirket olmanın getir­diği birikimle sektöre katkı sağlıyoruz. Özellikle teknoloji ve inovasyon alanla­rında iddialıyız. Sigortacılığın geleceğini tasarlayan ve geliştiren bir sigorta şirke­ti olarak Türkiye’de sigortacılığın 4.0’ı olmaya adayız. İnovasyon ve teknoloji alanında yıllar öncesine dayanan yatı­rımlarımız ve Sigorta 4.0 stratejimizle ülkemizdeki Insurtech uygulamalarını zenginleştiriyoruz.

Öte yandan sigortacılık çözümlerimizi insanları ve onların değer verdikleri­ni koruma misyonumuzdan hareketle oluşturuyoruz. Yalnızca hasar anında zararı karşılayan bir sigorta şirketi ol­maktan ziyade ihtiyaç duydukları her anda müşterilerinin yanında olan bir çözüm ortağı olmayı amaçlıyoruz. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimiz pazarda benzersiz bir yer tutuyor. Sektörde bir ilk olarak bisikletçiyi merkezine alan Bisikletçi Dostu Sigorta, kadın girişimcilerden ilhamla onlara destek olmak için tasarladığımız Kadın Girişimci Sigortası, yalnızca bir sigorta uygulaması değil profesyonel bir sağlıklı yaşam asistanına benzer işlev gö­ren AXAFit mobil uygulamamız, pande­mi döneminde hayata geçirdiğimiz AXA Doktor Danışma Hattı ve AXA Bağımsız Yaşam Hattı gibi ürün ve hizmetlerimiz­le fark yaratıyoruz.

Sadece müşterilerimiz için değer yarat­makla sınırlı kalmıyor; insanlığın ge­lişimi adına insanlık için önemli olanı korumak üzere çalışmalarımızı sürdü­rüyoruz. İşimizin merkezine sürdü­rülebilirliği alarak ülke için yaratılan ekonomik değerin ötesine geçmek için kesintisiz çaba göstererek; spor, çevre ve eğitim gibi alanlarda da toplumsal ka­zanımlara yatırım yapıyoruz. Altınordu Futbol Kulübü ve Türkiye Voleybol Fe­derasyonu ile olan değer ortaklıklarımız çerçevesinde ülkemizde spor kültürü­nün gelişmesi ve genç sporcuların yetiş­mesini destekliyor; milli gururlara ortak oluyoruz. İklim krizine karşı hayata ge­çirdiğimiz Dünya için Hareket Et Projesi de bunlardan biri. Proje ile fiziksel ha­reketsizlik ve gezegen sağlığı arasındaki bağa dikkat çekerek herkesi iklim deği­şikliğine karşı daha çok hareket etmeye davet ediyoruz.

Son iki yıllık süreçte pandemi ve birta­kım sıra dışı etkenlerin en yoğun hisse­dildiği sektörlerin başında sigorta geldi. Hem söz konusu etkiler hem de böyle bir ortamda AXA Sigorta’nın sergile­diği performansı detaylandırır mısınız? Bu süreç, müşteri kanadındaki eğilim­lerde ne tür değişimlere neden oldu?

Son iki yılda emsalsiz bir pandemi ve onun yanı sıra deprem, yangın ve sel gibi birçok acı doğal afet yaşadık. Ön­celikle geçtiğimiz 2 yılda ülkemizde de­neyimlediğimiz depremler, orman yan­gınları ve sel gibi doğal afetlerde AXA Sigorta olarak bölgedeki zararı en aza indirmek, bölgedeki yaşamı eski haline getirebilmek amacıyla, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içe­risinde kurumsal desteklerimizi gerçek­leştirdik. Benzer biçimde bölgedeki ye­rel ekiplerimiz sigortalılarımıza sağlıklı ve öncelikli olarak hizmet verebilmek için hızla koordine oldu.

Bu süreç müşterilerimizin davranış bi­çimlerini ve beklentilerinde belli deği­şikliklere yol açarak bize değerli öğreti­ler sağladı. Pandemi insanların bir kez daha sağlıklarının değerini hatırlaması­na vesile oldu ve sağlığı güvence altına alma güdüsünü kuvvetlendirdi. Burada SGK payını da içermesi ve uygun fiyatlı olması sebebiyle tamamlayıcı sağlık si­gortalarına olan ilgi artış gösterdi. Öte yandan insanlar evlerinde daha çok va­kit geçirmeye başladı ve dolayısıyla si­gortacılıkta dijital kanallara yöneldiler.

AXA Sigorta olarak ödeyenden çözüm ortağına anlayışı ile çalıştığımız için pandemi döneminde müşterilerimizin yanında olmak, onların hayatına olumlu katkıda bulunmak en önemli önceliği­miz oldu. Bir açıdan pandemi güçlü tek­nolojik altyapımızla birleşerek müşteri­lerimizin ihtiyaçlarına çevik ve verimli yanıtlar verme konusunda kaslarımızı geliştirdi. Pandeminin ilk günlerinden itibaren istisna olmasına karşın müşte­rilerimizin COVID-19’dan kaynaklanan tedavi masraflarını karşılamaya başladık ve temmuz ayında tüm salgın hastalıkla­rı tamamlayıcı sağlık sigortasının temi­nat kapsamına dâhil ettik. COVID-19 salgınıyla birlikte her zaman yanında olduğumuz müşterilerimize ihtiyaç duydukları farklı konularda ayrıcalıklı dijital hizmetler sunarak bu dönemde hayatlarını kolaylaştırmayı hedefledik. İnsanların hastaneye gitmekten korktu­ğunu fark ettik ve AXA Doktor Danışma Hattı’nı geliştirdik; böylece müşterile­rimiz yazılı, sözlü ve görüntülü olarak doktorlarla buluşmaya devam edebildi.

Dergimizin kapsamıyla paralel olarak otomotiv ekosistemi içerisinde müşte­rilerinize sunduğunuz hizmetler ve ay­rıcalıklar hakkında bilgi verir misiniz? Özellikle araç sahiplerinin kasko gibi branşlarda yeterli bilince ulaştığını ifade etmek mümkün mü?

Maddi hasarı karşılayan kasko poliçele­ri trafikteki olası risklere karşı araç sa­hipleri için kurtarıcı rol oynuyor. Tüm bunların dışında kasko sigortaları ça­lınma, çalınmaya teşebbüs, doğal afet­ler ve yanma gibi diğer durumlarda da devreye girerek avantaj sağlıyor. AXA Sigorta olarak araç sahiplerinin yüzleş­mek zorunda olduğu riskler ve zararları göz önünde bulundurarak hazırladığı­mız ekonomik, pratik ve güvenli paket poliçelerimizle, müşterilerimizin maddi zararını maksimum ölçüde karşılamayı hedefliyoruz. Ayrıca asistans hizmetleri­mizle aracınızın kaza yapması ya da arı­zalanması durumunda çekici ve yerinde tamir hizmeti, ambulans ve refakatçi doktor hizmeti gibi kapsamlı hizmetler­le müşterilerimizin yanında oluyoruz. Yol yardımın yanı sıra kişisel asistans hizmetlerimizle müşterilerimiz restoran ve otel rezervasyonları, araç kiralama organizasyonlarında indirim gibi des­teklerden faydalanabiliyor.

“Axa Sigorta, Ford sahiplerine ayrıcalıklı ürünlerle katkı sağlıyor”
Ford markalı araçlara özel geliştirdiğimiz genişletilmiş bir kasko ürünümüz de var. Fkasko adlı bu ürün orijinal yedek parça hizmeti, Ford bayilerinde uzman servis ekibi ayrıcalığı ve Ford güvenlik standartlarına uygun onarım garantisiyle Ford sahiplerinin kendilerini hep güvende hissetmesini sağlıyor. Ürünün aynı zamanda muafiyetsiz orijinal cam değişimi, yüzde 65’e varan hasarsızlık indirimi ve belirli bir limite kadar ekspertiz ve hızlı onarım ayrıcalığı gibi avantajları da bulunuyor.
Buna ek olarak müşteri deneyimini mükemmelleştirmek için sunduğumuz Türkiye’nin ilk telematik ve kişiselleştirilmiş kasko ürünü olan AXAGO var. AXAGO, otomobillere yerleştirilen cihaz ve sürücünün mobil telefonuna yükleyebileceği bir mobil uygulama ile yönetiliyor ve ani hızlanma, sert fren, hız limit aşımı, sert dönüş gibi sürüş davranışlarını takip ederek puanlama yapıyor. Bu puanlamalar sayesinde müşterilerimiz sürüş davranışlarını iyileştirebiliyor ve kasko yenilenmelerinde yüzde 20’ye varan prim indirimi elde edebiliyorlar.
Araç sahiplerinin de kasko branşında yeterli bilince ulaştığını ifade etmek maalesef mümkün değil. Öyle ki hala zorunlu trafik sigortasını dahi yaptırmamış milyonlarca araç trafiğe çıkıyor. Tıpkı Türkiye’de genel sigorta farkındalığı seviyesi gibi kasko branşında da penetrasyonun ve bilincin artması gerekiyor. Bu noktada sigorta şirketleri olarak müşterek çalışmalar yapmak, sigortalılık oranının artırılmasına, kamu üzerindeki yükün hafifletilmesine ve bu alanda gelişmeye destek olmak gibi önemli bir sorumluluğumuz var.

Sektörlerden bağımsız olarak karşımıza çıkan bir diğer gündem maddesi dijitalleşme. AXA Sigorta, bu alanı hizmetlerine nasıl entegre ediyor ve müşterilerine buradaki avantajları nasıl yansıtıyor?

Dünyayı yeniden şekillendiren unsurların başında hiç şüphesiz ki teknoloji geliyor. Teknolojik gelişmelerin büyük bir ivmeyle hayata geçirildiği, küresel ekonominin her yerine sirayet ettiği bir çağdayız. Benzer durumu sigortacılık sektöründe de gözlemliyoruz. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri, veri analitiği, mobil teknolojiler sektördeki tüm paydaşların faydalandığı dijital teknolojiler haline geldi. Bu doğrultuda AXA Sigorta olarak teknoloji ve dijitalleşme konusunda en büyük yol haritamız 2018’de hayata geçirdiğimiz Sigorta 4.0 stratejisi. Müşteri, acente, çalışan ve süreç olmak üzere 4 koldan ilerlediğimiz bu strateji ile teknolojiyi işimizin bir parçası haline getirmeyi planlıyoruz. Güçlü dijital altyapımızın bir diğer çıktısı yeni nesil mobil uygulamamız AXAFit ile zaman ve mekândan bağımsız olarak, özgür ve hızlı bir şekilde tüm işlerimizi ve iletişimimizi takip edebilme avantajını müşterilerimize sağlıyoruz. AXAFit, müşterilerimizin sigortacılık işlemlerini kolaylıkla tek bir noktadan yürütmesini sağlıyor ve aynı zamanda iyi bir yaşam sürmek isteyen herkese sağlık ve spor alanında pek çok içerik ve özellik sunuyor.

Şirketlerin başarılarında hiç kuşkusuz yönetim kademelerinin vizyonu belirleyici oluyor. Alanında Türkiye’nin en etkili yöneticilerinden biri unvanına sahip bir yönetici olarak iş konusundaki hassasiyetlerinizi ve sigorta sektöründe yönetici olmanın kendine has dinamiklerini paylaşır mısınız?

Sigortacılar olarak bütün faaliyetlerimizin merkezinde insanın yer aldığını asla unutmamız gerekiyor. Bizim en büyük amacımız riskleri öngörüp hasar gerçekleşmeden ona uygun önemler alınmasını sağlayarak insanları ve değer verdiklerini koruma altına almak. Tam da bu yüzden AXA Sigorta olarak müşterilerimiz için hasarı ödeyen bir sigorta şirketinden hayatlarının her anında yanlarında olacak bir çözüm ortağına dönüşmek istiyoruz. Bunun yanı sıra insan merkezli vizyonumuzu, inovasyon ve teknoloji alanındaki güçlü altyapımızla birleştirerek ülkemizdeki sigorta sektörünü besliyor olmak çok güzel. Ayrıca pazarlama ve iletişim faaliyetlerimizle ülkemizde sigorta bilincini arttırmak için çalışmalar yürütüyor olmak da işimizin sosyal yanını bir kez daha hatırlatıyor. Toplumun sürdürülebilirliği için katkı sağlayan, ülkemizin kalkınmasına ve toplumun her kesiminden insanın hayattaki olağan risklere karşı korunmasına vesile olan bir iş yapıyor olmayı kişisel olarak da tatmin edici buluyorum. Son olarak, AXA Sigorta çalışanları ve başta acenteler olmak üzere dağıtım kanallarından oluşan aile gibi koca bir organizasyonda takım olarak çalışmak beni mutlu ediyor. Türkiye’nin her noktasına erişmek ve AXA Sigorta ailesiyle olmak çok güzel.

KELEŞLER İSTANBUL
SİGORTA, DEĞERLERİMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR

Acenteler bizim için her zaman çok önemli. İşimizi mekanik olmaktan çıkartıyor ve insanlarla aramızda köprü oluşturuyor, sigorta ürün ve hizmetlerinin müşteriye doğru aktarılmasında önemli rol oynuyorlar. AXA Sigorta olarak acentelerimizle düzenli olarak buluşmaya, onların geri bildirim ve beklentileri doğrultusunda kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. 2003 yılından bu yana birlikte çalıştığımız Keleşler İstanbul Sigorta, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve her daim en iyi hizmeti sunmaya gayret eden çok değerli bir iş ortağımız. Birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz ve paylaştığımız değerleri büyüterek ülkemizin sigorta ekosistemini zenginleştirebildiğimiz için mutluyuz. Bu ortaklığın uzun yıllar süregelerek değer yaratmaya devam etmesini temenni ediyoruz.